Aktuality

  • Členská schůze v září - Mimořádná výroční členská schůze

    Nejbližší členská schůze se koná ve čtvrtek 8.září 2016 v KD Šeříkova ul. Z důvodu nutného dokončení přeregistrace klubu v souladu s novým občanským zákoníkem na zapsaný spolek bude tato schůze svolána jako mimořádná s parametry výroční schůze. Proběhne seznámení s chystanými změnami, budeme hlasovat o nových stanovách a zvolíme si nové statutární orgány ( tzn. výbor klubu a revizní komisi).

    Vyzýváme tímto všechny členy KK Plzeň, aby se dostavili včas a v co možná nejhojnějším počtu, aby byla tato schůze usnášení schopná a přeregistrace mohla být dokončena ještě letos ( 3 měsíce trvá samotná registrace).

    Následovat bude cca od 17:30 přednáška (téma bude upřesněno).